Vytisknout tuto stránku

Táborový program

Táborový program

Náš tábor je především o  zábavě, soutěžích, přírodě a koupání. Naším cílem a hnací silou pro přípravu tábora je pro nás vždycky maximální spokojenost všech dětí účastnících se našich táborů, jejich radost, smích a hodně zajímavých zážitků. Celoroční přípravou všech vedoucích se snažíme připravit pro děti co nejpestřejší a nejzajímavější táborový program, který obsahuje:

 • Celotáborovou hru  
 • Oddílovou činnost
 • Soutěže a hry
 • Diskotéky
 • Výlety
 • Puťák

 

Režim dne -  jak vypadá obvyklý táborový den

Budíček je obvykle v 8 hodin ráno a je v případě potřeby přizpůsoben večernímu programu předešlého dne (např. diskotéka, noční hra), počasí a činnosti daného dne (např. výlet). Vstávání zpříjemňujeme dětem i vedoucím táborovou ranní písničkou v prostoru celého tábora, která děti přivítá do nového dne a provází následnou nenáročnou a spíše zábavnou rozcvičkou. Po rozcvičce mají děti prostor pro osobní hygienu a úklid. Kolem 8.30 bývá snídaně, kombinace pečiva, pomazánek, marmelády, medu a vánočky s čajem, bílou kávou nebo kakaem.

Po vydatné snídani následuje dopolední program převážně zaměřený na činnost v oddílech pod vedeních oddílových vedoucích. Naši vedoucí jsou ostřílení táborníci a každý z nich má v zásobě nespočet her, které pečlivě vybíráme a snažíme se zaměřit jak na zábavu, tak i na rozvoj intelektu a akční a sportovní stránku her. Do sportu se snažíme děti zdravě motivovat, ale rozhodně je nenutíme, protože tábor má být podle nás místem radosti a zábavy a ne stresu ze špatně podaného sportovního výkonu.

Po příjemně prožitém oddílovém dopoledni čeká děti oběd a nezbytná relaxace v podobě poledního klidu, který děti tráví klidnými činnostmi jako společenské hry, kreslení, příprava na různá vystoupení, karneval, miss a podobně. V průběhu poledního klidu dohlíží na děti vedle oddílových vedoucích ještě vedoucí dne, který zejména dbá na dodržování klidových nesportovních aktivit. Polední klid končí svačinou, po které následuje odpolední táborový program.

Odpoledne probíhá nejčastěji celotáborová etapová hra. Děti získávají za celotáborovou hru, ale i za ostatní táborové soutěže, body, které se zapisují na nástěnku.

Po odpoledním programu následuje večeře a táborový nástup, na kterém se děti dozvědí spoustu potřebných informací o táborovém životě, program na večer a na další den, vyhodnocení předchozích etap a soutěží a táborová poštmistryně rozdá poštu od rodičů.

Na táboře se pořád něco děje a tak i večer máme samozřejmě dětem co nabídnout. Kromě klasického táboráku (který podle nás na tábor patří) se děti mohou těšit na velice oblíbené a poměrně časté diskotéky (za podpory profesionální ozvučovaní techniky). Ale i jiných celotáborových akcí jako například Riskuj, Karaoke a další námi osvědčené zábavy.

Táborový den končí večerkou odstupňovanou podle věku a náročnosti programu daného i nadcházejícího dne a zájmem dětí o probíhající večerní aktivitu. K příjemnému usínání samozřejmě patří večerní písnička na dobrou noc, pro hezké sny malých táborníků.

Více k jednotlivým táborovým činnostem

Celotáborová hra

Je připravovaná s ohledem na věk a možnosti každého dítěte. Má být zábavou, která baví děti celý tábor.

Tematická celotáborová etapová hra (zkráceně CETEH) je tradičním základem letních dětských táborů. Za dobu našich táborů máme už hezkých pár CETEHů za sebou a každý rok se snažíme zdokonalovat jednotlivé etapy a dílčí soutěže, rekvizity atd. Celotáborová hra je skutečným základem každého běhu našeho tábora a odvíjí se od ní mimo jiné i táborová atmosféra, jednou středověká podle Rytířů krále Artuše, jindy pirátská podle Pokladu na ostrově atd. Téma celotáborové hry se každý tábor mění a vedoucí jej pečlivě celý rok připravují k dokonalosti a pro zábavu dětí. Vždy se do her snažíme přinést originalitu, nabídnout dětem dobrodružství, akci, napětí, využití jejich dovedností a inteligence a hlavně je co nejvíce pobavit a zaujmout. Při Cetehu dbáme však také na to, aby každý človíček od 6-ti letého až po 17-ti letého měl nezastupitelnou roli a ostatní v jeho posádce by se bez něj neobešli. Náročnost tras, úkolů, metody hodnocení jsou co nejlépe ušité na míru věku účastníků tábora. Nestává se tedy, že by bylo malé dítě vystavené pro něj nepřiměřeným nárokům a větší děti by se při stejném úkolu nudili.

Děti vytvoří skupinky speciálně koncipované pro CETEH, kde jsou holky i kluci různého věku.

Celotáborová hra má několik úkolů.

 • :: Probudit v dětech přirozenou soutěživost,
 • :: prohloubit v dětech kolegialitu,
 • :: nastartovat soutěžního ducha,
 • :: zapojit logické myšlení,
 • :: zapojit svaly a dát průchod energii,
 • :: naučit se týmové hře,
 • :: ve starších vůdčí a organizační dovednosti,
 • :: v mladších schopnost vycházet se staršími,
 • :: ... a mnoho dalšího.

      

Oddílová činnost

Oddílová činnost je základem každého tábora, protože děti tráví ve svých oddílech nejvíce času. Oddíly jsou rozděleny podle věku a jsou spolu dívky i kluci, ubytovaní samozřejmě zvlášť. Vzhledem k jednotnému  věku  je přizpůsoben oddílový program. Každý oddíl má svého oddílového vedoucího. Vedoucí provází svůj oddíl celým dnem od budíčku až po večerku(mimo Celotáborové hry) děti se na něho mohou kdykoli s důvěrou obrátit, je to jejich kamarád, který si ví vždycky rady s jejich trápeními a nápady. Naši vedoucí jsou ostřílení táborníci a každý z nich má v zásobě nespočet her jak pro případy špatného počasí, kdy se program soustředí v klubovně, tak pro případy sluníčka, kdy se sportuje, hrají hry na louce, v lese. Naše hry pečlivě vybíráme a snažíme se zaměřit jak na zábavu, tak i na rozvoj intelektu a akční a sportovní stránku her. 

                               

Soutěže a hry

Vedle oddílových soutěží jsou pro děti připraveny společné hry a akce - Bingo, Riskuj, olympiáda, batikování triček, Karaoke párty, Miss tábora, divadlo, StarDance atd. Všechny hry a akce se bodují a děti své bodíky můžou sledovat na nástěnce.

     

Diskotéky

Naší specialitou a chloubou jsou bezpochyby diskotéky. Oproti jiným táborům jsou poměrně časté a přiměřeně dlouhé. Diskotéky jsou s podporou moderní profesionální ozvučovaní techniky, našlapaného PC a hudby ve formátu mp3, s doprovodem světelných efektů. Diskotéky jsou prokládány různými vystoupeními dětí a soutěžemi, jejichž cílem je děti pobavit a více namotivovat k tancování, což se nám skvěle daří a naše diskotéky jsou pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem.

Výlety

V průběhu tábora pořádáme spoustu malých i velkých výletů, vždy podle věku dětí v oddíle, jejich fyzické zdatnosti a zájmů.  

Puťák neboli putovní tábor

Pokud to počasí dovolí vydávají se děti ve svých oddílech na krátký putovní tábor zvaný puťák. Tento název bohužel vyvolává ve spoustě dětí (ale i rodičů hrůzu). Je to velká škoda, protože puťáky bývají nejzajímavější částí tábora.

Při volbě trasy a programu je samozřejmě zohledňován věk dětí v oddíle. To znamená, že nejmenší oddíl, jde na celodenní výlet a po té spí v dohledu tábora pod přístřeškem, který jim zbudují vedoucí. Naopak nejstarší děti se vydají na náročnější cestu a spaní a jídlo si zaopatřují sami pochopitelně pod dohledem svých vedoucích. Zabalí si vše potřebné pro přežití v přírodě na 3 dny. Nesou si s sebou ve svých zavazadlech jak své osobní věci, tak i spoustu důležitých pomůcek pro přežití např. kotlíky, sekeru, jídlo, celty na zbudování přístřešku na spaní atd.

Cílem této akce je, aby si všichni ulevili od táborového režimu a vyzkoušeli si něco pro většinu z nich naprosto nového. Děti se vracejí z puťáku nadšené a jejich kolektiv naprosto stmelený. Vždyť není nic krásnějšího než si po celém dni putování sami uvařit něco dobrého a pak usínat pod širým nebem s celou bandou kamarádů kolem sebe.

 


Předchozí stránka: Tábor a jeho okolí
Další stránka: Táborový řád