Vytisknout tuto stránku

Tábor a jeho okolí

Tábor a jeho okolí

Tábor je umístěn na samotě cca 3 km od městečka Borovany u Českých Budějovic v překrásném prostředí jihočeských lesů. V lesích okolo tábora roste velké množství borůvek a většinou i hub. V přilehlém okolí jsou bohatá naleziště křemeliny. Borovany jsou výchozím i cílovým místem naučné stezky Totalita rozděluje, která prochází blízkým okolím.  Asi 2,5 km jihovýchodně od Borovan je za osadou Dvorec (asi 1 km jižně) malá zoologická zahrada. Pod táborovou základnou  teče z Novohradska  říčka Stropnice.

Trocnov

V dosahu pěší chůze, nalezneme Trocnov, rodiště nejvýznamnějšího husitského vůdce Jana Žižky s památníkem, muzem a odkrytýmy základy původních usedlostí a tvrze. Ve 14. století a na počátku 15. století byl v majetku rodiny Jana Žižky; podle pověsti se pozdější husitský vojevůdce narodil roku 1360 za bouře pod rozsochatým dubem (dnes zde tzv. Žižkův kámen). Později dvorce v majetku Rožmberků, Švamberků a Schwarzenberků, zpustly. Místo nich byl r. 1679 postaven nový poplužní dvorec, patřící borovanskému klášteru. Jako stavební materiál bylo použito zdivo ze zbytků trocnovských dvorců. Po adaptaci bylo v jeho části v letech 1957 - 1960 instalováno Muzeum husitského revolučního hnutí. Podrobný archeologický průzkum v 50. letech 20. století odkryl zdivo dvou dvorců, byl rekonstruován půdorys a poloha jednotlivých místností. V areálu je také 12 m vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského. Po hrázi rybníků Horního a Dolního vede cesta ke zbytkům dvorce Žižkova strýce Mikše s 9 m hlubokou studnou. Po hrázi Grandlového rybníka se přijde k místu údajného Žižkova narození, kde se nachází balvan s nápisem vztyčený v roce 1908. Kolem monumentálního pomníku Jana Žižky se dojde ke zbytkům Žižkova dvorce, ze kterého se zachovaly jen základy.

Borovany

Městečko Borovany leží asi 15 km jihovýchodně od okresního města České Budějovice při říčce Stropnici v nadmořskévýšce 522 m n.m. První zmínky o Borovanech pocházejí již z roku 1186. V roce 1455 tu založil Petr z Lindy augustiánský klášter s gotickým ambitem. Spolu s klášterem byl stavěn také chrám Navštívení Panny Marie. Kostel byl vybudován na místě starší stavby pocházející z první poloviny 14. století. Je v něm hodnotné zařízení a gotická socha Piety datovaná do druhé poloviny 15. století. Křížová chodba byla vystavěna ve třetí čtvrti 15. století. Kaple zvaná Škapulířová pochází z první poloviny 18. století, kdy byl celý kostel barokně upravován. V roce 1631 byl klášter zrušen a jeho prelatura byla v druhé polovině 18. století přestavěna do zámecké podoby. Trojkřídlá jednopatrová budova s kašnou na nádvoří sloužila dlouho jako škola. Barokní radnice na náměstí byla vystavěna v poslední čtvrti 17. století. Pranýř pochází z roku 1656, obnovený byl roku 1739.

Trhové Sviny

Městečko Trhové Sviny, vzdálené od tábora cca 8 km po turistickém značení, je rodištěm Dr. Emila Háchy, prezidenta Československé republiky v letech 1938-1939 a státního prezidenta v období 1939- 1945 . Dalším významným rodákem je hudební skladatel Karel Valdauf, na jehož počest se ve městě pořádá festival dechových hudeb s mezinárodní účastí.

 

 

Krásný je též farní kostel Na nebevzetí Pany Marie z konce 13. století a taktéž krásná kašna na náměstí. V neposlední řadě stojí za zmínku nedaleké pěkné koupaliště, což je atraktivní zejména pro děti.


Předchozí stránka: Táborová základna
Další stránka: Táborový program