Vytisknout tuto stránku

O nás

Občanské sdružení DT Borůvkovany je svojí činností zaměřeno na organizování sportovních, pobytových a turistických akcí,  poznávacích výletů pro členy sdružení, jejich přátele a děti. Samozřejmě se zaměřuje i na ostatní děti, jejichž rodiče projeví o takové akce zájem. Naše aktivity jsou celoroční a při jejich pořádání se snažíme jak o pestrost, tak i o tradice. Proto se řada akcí pořádá pravidelně. Již tradičním je především letní dětský tábor, který je hlavní akcí roku, ale během mnoha let přibylo mnoho dalších. Je to každoroční výstup na Sněžku, jarní pálení čarodějnic, Dětský den, podzimní výlety, Mikulášská besídka a mnoho dalších. Letos jsme také začali s pořádáním lyžařského tábora o pololetních prázdninách. Rádi bychom jej pak v budoucnu rozšířili a pořádali jej o jarních prázdninách, kdy se nabízí další termín.

Velkým kladem našeho sdružení je především stabilní členská základna, která se rekrutuje právě z dětí, jež se léta účastnili akcí, které pořádali ti nejstarší z nás. Dále a dále je pak rozšiřována přáteli, známými a jejich dětmi. Je tím pak zajištěna nejen velká soudržnost, ale především maximální možná jistota, že se o děti starají zodpovědní lidé. Tedy tací, u kterých není obava z jakýchkoliv nekalých úmyslů.

Všichni členové sdružení, jak je již uvedeno výše, se věnují pořádání akcí pro děti již dlouhá léta. Nám všem je velkou odměnou radost dětí, čas strávený v přírodě a s přáteli. I pro nás je pak lákavé mít možnost se dozvídat nové a nové věci o naší vlasti. A také proto se snažíme každý rok přidat nějaký ten víkend a místo, kam jedeme, navíc.

 


Předchozí stránka: SDRUŽENÍ