Vytisknout tuto stránku

Táborová základna

Úvodem je třeba zmínit stručnou historii tábora. Tábor byl založen v roce 1981. V minulosti byl majetkem tehdejších Spojů, později SP Telecom, který ho provozoval pro prázdninové pobyty dětí, zejména svých zaměstnanců. V roce 2001 tábor odkoupil soukromý majitel, který ho provozoval pod názvem Dětský letní tábor JIMI do roku 2005. Poté ho opět odkoupil soukromý majitel, který ho vlastní dodnes.

Stejně tak, jako vše v lidském životě, mění se i podoba tohoto tábora. V začátcích našeho působení na táboře, zde nebyla zavedena elektřina, hlavní budova – srub, ve kterém je kuchyně, jídelna a marodka, nebyla zateplena, nebyla zde možnost sprchování v teplé vodě, voda se čerpala ručním čerpadlem. V průběhu následujících let docházelo ke zvelebování tábora v rámci daných finančních možností, v důsledku zpřísnění nebo zavedení zákonných podmínek pro provozovatele těchto zařízení, a v neposlední řadě pro zkvalitnění pobytů dětí i dospělých. Tábor je nyní připojen na elektřinu, která umožňuje používat lednice, elektrické čerpadlo na vodu, osvětlení umýváren, kuchyně, jídelny. Kapacita tábora je cca 60 dětí, které jsou ubytované po dvou ve stanech s pevnou podlážkou a nepromokavou celtou. Hlavní „budovu“ tábora tvoří dřevěný zateplený srub, ve kterém je jídelna pro děti, kuchyň, sklad kuchyně, marodka a sklad nářadí a technického materiálu. Kuchyň a částečně i jídelnu je možno vytápět. Každý den je možno se sprchovat v teplé vodě. Sociální zařízení je umístěné v pevných samostatných buňkách, WC jsou suché, odděleny dle pohlaví, personál má WC samostatné. V prostoru tábora je umístěna zateplená stavební buňka, ve které je možnost topení. V případě chladného počasí se zde může ubytovat až 10 osob ( zvláště nejmenších dětí). 

Dnešní podoba tábora je stále v duchu „skautském“, v duchu života v přírodě, avšak odpovídá všem hygienickým předpisům a požadavkům na tuto zotavovací akci. Každoročně probíhá v táboře kontrola příslušné hygienické stanice, která je shledána bez připomínek.

                    


Předchozí stránka: Adresa
Další stránka: Tábor a jeho okolí