Categories: Všeobecné
      Date: ec  1, 2020
     Title: Jsme tady!!
Dojeli jsme v pořádku!

Jsme v pořádku v táboře! Děti jsou ubytované a právě baští špagety! Posíláme pozdravy domů!